SORUMLULUK VE BEKLENTİLER

Mentörden Beklentiler ve Sorumlulukları

 • Gönüllü ve istekli olması,
 • Program öncesinde ve sürecinde gerçekleştirilecek ve planlanacak eğitimlere, toplantılara katılmak,
 • Bir program dönemi içinde en az 6 görüşmeyi (Yüzyüze veya çevrimiçi) taahhtüt etmek,
 • Her seans sonrası dolduracağı ‘’seans sonu görüşme tutanağı’’nı program yetkililerine ulaştırmak,
 • Gerçekleşen görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven ortamı yaratmak,
 • Menteeye gerekli zamanı ayırıp özveri göstermek,
 • Menteenin beklentileri doğrultusunda onu bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Staj ve iş arayışlarına rehber olmak,
 • Menteeye farkındalık kazandırmak,
 • Deneyimlerini, becerilerini ve uzmanlık alanlarını aktarmak,
 • Menteeye danışmanlık alanıyla ilgili gerekli iletişim ağını sağlamak,
 • Program kurallarını ve sorumluluklarının bilincinde olmak,

Menteeden Beklentiler ve Sorumlulukları

 • Gönüllü ve istekli olması,
 • Program öncesinde ve sürecinde gerçekleştirilecek ve planlanacak eğitimlere, toplantılara katılmak,
 • Bir program dönemi içinde en az 6 görüşmeyi (Yüzyüze veya çevrimiçi) taahhtüt etmek,
 • Her seans sonrası dolduracağı ‘’seans sonu görüşme tutanağı’’nı program yetkililerine ulaştırmak,
 • Gerçekleşen görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven ortamı yaratmak,
 • Görüşmelere aktif katılım sağlamak,
 • Mentörün ayırdığı zamanı en verimli şekilde değerlendirmek,
 • Mentörle iş birliği yapmak ve iletişime açık olmak,
 • Eleştiriye açık olmak,
 • Program kurallarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak,