KATILIM KOŞULLARI

Mentee Başvuru Kriterleri

  • Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olmak
  • Düzenli çalışma disiplinine sahip olmak.
  • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
  • Sorumluluklarının farkında olmak

Mentor Başvuru Kriterleri

  • Alanında en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
  • Eşleşme aşamasında gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak
  • Her seans 1 saat ve toplamda 6 görüşme dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırıyor olmak
  • Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket değerlendirme ve destek aktivitelerine katılmak
  • Sorumluluklarının farkında olmak
  • Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak