BİZ KİMİZ?

PERYÖN

   Türkiye’de İnsan Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 3 bine yaklaşan üye sayısı ile özel sektörde istihdam edilen yaklaşık 2,5 milyon çalışan ve 1147 kuruma ulaşarak İnsan Yönetimi alanındaki profesyonellerin gereksinimlerine 40 yıldır hizmet sunuyor. İstanbul Merkezi’ne bağlı 5 bölgede şubesi bulunan PERYÖN, istihdama katkı sağlayan, mesleki gelişimi destekleyen platformların oluşturulmasına öncülük ediyor. İş dünyası, kamu, üniversite üçgeninde bağlayıcı, güçlendirici çalışmalar gerçekleştiren PERYÖN, uygulamaları ile mesleki eğitimin yaygınlaşmasına ve istihdam arttırılmasına katkı sağlıyor. İnsan kaynağı profesyonellerin yani sıra, her sektörde yöneticiler, insan kaynakları alanında danışmanlık yapanlar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri PERYÖN’e üye olabiliyor

KARİYER AMAZON – SİMKAD

Misyonu; Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretmek, ülkemiz kadınının ekonomik bağımsızlığını kazanması için eğitim ve iş olanaklarının arttırılması çalışmalarını yürütmek, pozitif ayrımcılık ve kadına şiddet konusunda bilinç oluşturmak, kadının toplumsal hayata katılımını engelleyen her türlü ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek; hizmetlerimizi kampanyalar ile desteklemek, kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobi çalışmaları yapmak ve örgütlenmek, iletişim ağları kurmak.

Vizyonu; Demokratik ve laik hukuk devleti anlayışıyla Atatürk İlke ve İnkilapları doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa son vermek, kadının sosyal statüsünü yükselterek yetenek ve güçlerinin farkındalığını arttırmak. İş hayatı içindeki kadın sayısını arttırarak girişimciliğe destek vermek.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

   1992 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç bölüm yer almakta olup geniş akademik kadroyla lisans, tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yönetmektedir.


   Fakültede yürütülen programların temel amaçlarından biri, 21. Yüzyılın zorlayıcı şartları ve küresel rekabetin artmasıyla, arzulanan ‘’profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci bireyler’’ yetiştirilmesini sağlayacak donanımın verilmesidir. Bu doğrultuda öğrencilere, artan küresel rekabet ortamına uygun esnek bir düşünme tarzı ile bu ortamlara adaptasyon yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir. Eğitim programlarını dışında fakülte iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla da yakın ilişkilerini sürdürmekte ve bu bağlamda çeşitli projeleri de başarıyla yürütmektedir.

Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu

   Topluluğumuz, ülkemizin en köklü eğitim-öğrenim kurumlarının arasında yer alan Ege Üniversitesine bağlı olarak ‘’Ege Üniversitesi İşletme Kulübü’’ adıyla kurulmuştur.

   Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu, kurulduğu günden bu yana öğrencileri bilgilendirme, iş olanakları sağlama, onlara takım ve liderli içgüdüleri kazandırma yolunda büyük adımlar atmıştır. Her yıl düzenlediği konferanslar, etkinlikler, zirveler ve yarattığı uluslararası projeler ile öğrencilerin iş hayatını daha yakından tanımasına olanak sağlamış, aynı zamanda şirketlerin gelecek neslin ihtiyaçlarını, isteklerini öğrenmelerine aracı olmuş ve yarının üst düzey yöneticilerine yaratıcılıklarını, isteklerini öğrenmelerine aracı olmuş ve yarının üst düzey yöneticilerine yaratıcılıklarını serbest bir ortamda açığa çıkarma fırsatı sunup, pratik yapma, deneyim kazanma imkanı sağlamayı amacı ile faaliyetlerine devam etmekte