Beklenti ve Sorumluluklar

MENTORDEN BEKLENENLER VE SORUMLULUKLARI

 • Gönüllü ve istekli olması,
 • Program öncesinde ve sürecinde gerçekleştirilecek ve planlanacak eğitimlere, toplantılara katılmak,
 • Bir program dönemi ( 7 ay ) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1, toplamda en az 6 görüşmeyi taahhüt etmek,
 • Her seans sonrası dolduracağı “seans sonu görüşme tutanağı”nı program yetkililerine ulaştırmak,
 • Gerçekleşen görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven ortamı yaratmak,
 • Menteeye gerekli zamanı ayırıp özveri göstermek,
 • Menteenin beklentileri doğrultusunda onu bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Staj ve iş arayışlarına rehber olmak,
 • Menteeye farkındalık kazandırmak,
 • Deneyimlerini, becerilerini ve uzmanlık alanlarını aktarmak,
 • Menteeye danışmanlık alanıyla ilgili gerekli iletişim ağını sağlamak,
 • Programın kurallarının ve sorumluluklarını bilincinde olmak.

MENTEEDEN BEKLENENLER VE SORUMLULUKLARI

 • Gönüllü ve istekli olması,
 • Program öncesinde gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak,
 • Bir program dönemi ( 7 ay ) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1, toplamda en az 6 görüşmeyi taahhüt etmek
 • Her seans sonrası dolduracağı ” seans sonu görüşme tutanağı” nı program yetkililerine ulaştırmak,
 • Görüşmelere aktif katılım sağlamak,
 • Mentörün ayırdığı zamanı en verimli şekilde değerlendirmek,
 • Mentörle işbirliği yapmak ve iletişime açık olmak,
 • Eleştiriye ve geri bildirim almaya açık olmak,
 • Programın kurallarının ve sorumluluklarını bilincinde olmak,
 • Programa planlanan dönem dahilinde bağlı kalmak.