Başvuru Kriterleri

Mentee Başvuru Kriterleri

  • Ege Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi öğrencisi olmak.
  • 2, 3 veya 4. sınıf öğrencisi olmak.
  • Düzenli çalışma disiplinine sahip olmak.
  • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
  • Bir program dönemi ( 7 ay ) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1, toplamda en az 6 görüşmeyi taahhüt etmek.

Mentor Başvuru Kriterleri

  • Alanında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
  • Bir program dönemi ( 7 ay ) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1, toplamda en az 6 görüşmeyi taahhüt etmek.
  • Projeye ve görüşmelere zaman ayırabilmek.